Ortokuvaus

Kuvaamme ortokuvauksemme yksimoottorisella lentokoneella tai dronella, kohteelle sopivimmalla tavalla. Toimimme Pirkkalan lentokentältä, josta on lyhyt matka monille kuvauskohteille. Ortokuvaus on hyvä keino saada reaaliaikaista tilannekuvaa tarvittavasta alueesta.

Ortokuvauksiamme käytetään ympäristön seurantaan, pohjakarttoihin, alueiden suunnitteluun ja mallintamiseen. Kuvattavien alueiden koko voi olla muutamasta kymmenestä hehtaarista satoihin neliökilometreihin. Kuvausten maastoerotuskyky on lentokoneesta kuvattuna 3-25 cm ja dronella kuvattuna 2-3 cm.

Teemme kuvausten suunnittelun, kuvauksen ja ortokuvien fotogrammetrisen laskennan itse tai yhteistyössä alihankkijoidemme kanssa. Toimitamme valmiin aineiston asiakkaalle sopivassa tiedostomuodossa ja koordinaatistossa. Aineiston koostamiseen menee kuvauksen koosta riippuen muutamasta päivästä muutamiin viikkoihin.

Viime vuosina suorittamamme ortokuvausprojektit löytyvät referenssit-sivuilta.

Ortokuva Pori
Ortokuviamme käytetään mm. ympäristön suunnitteluun ja seurantaan
Tulvien ortokuvaus
Ivalojoen tulvien dokumentoinnin ortokuva
Orivesi ortokuva
Orivesi, ortokuvaus 5 cm:n maastopikselikoolla, kuvausalue 15 km2
Ortokuva on hyvä aluesuunnittelun apuväline