Viistokuvaukset

Viistoilmakuvaus ovat yleisin tapa kuvata erilaisia PR-kuvia sekä kuvia yhdyskuntasuunnittelun avuksi. Lentokuva Vallas Oy kuvaa viistoilmakuvauksia koko Suomen alueella lentokoneilla, helikoptereilla ja droneilla.

Kohde- ja PR-kuvaukset

Kuvauskorkeudet vaihtelevat korkeista laajojen alueiden kuvauksista mataliin PR-kuvauksiin. Kohde voidaan kuvata halutusta suunnasta, ottaen yleiskuvia ja tarkkoja kuvia yksityiskohdista.

Kaavakuvaukset

Kaavakuvaukset auttavat kaavoituksessa ja alueiden suunnittelussa. Koko kunta tai osa-alue kunnasta voidaan kuvata rinnakkaisina kuvajonoina. Aineistoksi saadaan koko alueen kattavat viistoilmakuvat.

Rantakaavakuvaukset

Rantakaavakuvauksia käytetään järvien tai vesialueiden kaavoituksen tukena.